Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Dendrio va sustine in procesul de accelerare a digitalizarii companiilor mici si mijlocii. Prin Dendrio aveti acces la:
 • echipamente IT&C,
 • tehnologii software,
 • consultanța și proiectarea arhitecturilor complexe,
 • management de proiect si software necesar desfășurării activității,
 • soluții de digitalizare a fluxului de producție:
  • Monitorizare în timp real a indicilor de performanță (ex. OEE) pe fluxul de producție (utilaje, operatori, comenzi de producție, mentenanță)
   Raportare în timp real a evenimentelor din fluxul de producție care au impact negativ în productivitate;
   Vizibilitate pe procesele critice cum sunt mentenanță, calitate, lanț de aprovizionare în fabrică.

activitati eligibile in cadrul programului de Granturi pentru investitii deschis in aceasta perioada.

Grant pentru regiunile mai puțin dezvoltate85%
85%
Grant pentru regiunea București-Ilfov70%
70%

Eligibilitate

Companii mici si mijlocii

Valoarea proiectelor

între 50.000 euro și 200.000 euro.

Obiective

Modernizarea unitatilor de productie

Calendar

Implementare până la 31.12.2023

Experienta Dendrio in proiecte de IT

Conform Ordonanței de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 705/6.08.2020, condițiile de acordare a acestor granturi sunt următoarele:

1. Valoarea granturilor acordate pe proiect și beneficiar: între 50.000 euro și 200.000 euro.

2. Cofinanțarea proprie a beneficiarilor este:

 • minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate (însă pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinantarea trebuie să fie peste 35%);
 • minim 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov (însă pentru punctaj maxim la acest criteriu cofinanțarea trebuie să fie peste 45%).

Categoriile de cheltuieli menționate sunt eligibile pentru înființarea, extinderea, modernizarea/ reabilitarea unităților de producție/ servicii noi și/sau existente.

Granturile pot fi utilizate pentru implementarea de investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate.

3. Categorii de cheltuieli pentru care pot fi utilizate granturile:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor
 • achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legtură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.

4. Principalele condiții de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de beneficiari:

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare (Atenție! Pentru punctaj maxim este necesar să fi înregistrat profit operațional în ultimul an);
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anex la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.
Un consultant Dendrio va poate ajuta