Microsoft Cloud for Sustainability transpune conceptul de sustenabilitate în obiective tangibile

Conceptul de sustenabilitate – promovat intens la nivel global și integrat în tot mai multe inițiative ale Comisiei Europeane – începe să prindă tot mai multe rădăcini în mediul de business. Inițiativele sunt numeroase, iar organizațiile au nevoie de unelte care să accelereze adoptarea principiilor dezvoltării durabile și să monitorizeze progresele înregistrate. Cloud for Sustainability este o astfel de soluție, dezvoltată special de Microsoft  pentru ajutorul organizațiilor preocupate de sustenabilitate. (https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/cloud)

Strategia de creștere din cadrul Acordului verde european („European Green Deal “https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en ) publicată anul acesta confirmă încă o dată că, indiferent de contextul geopolitic, dezvoltarea durabilă va fi o prioritate pe termen lung pentru Comisia Europeană. Efectele Pactului ecologic european încep să se facă simțite deja la nivelul statelor membre și există tot mai multe voci care susțin că îndeplinirea standardelor de sustenabilitate ar putea deveni condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene și pentru participarea la licitații și proiecte.

Pe de altă parte, abordarea ESG (Environmental, Social and Governance) – considerată a fi transpunerea pragmatică a conceptului de sustenabilitate în obiective tangibile prin intermediul standardelor de mediu, responsabilitate socială și guvernanță corporativă – are tot mai mulți adepți. Conform Bloomberg, în 2022 valoarea inițiativelor ESG la nivel global a depășit 41 de mii de miliarde USD.

Sunt evoluții care demonstrează în mod clar că sustenabilitatea a depășit stadiul de deziderat materializându-se în proiecte concrete, însă numeroase organizații reclamă lipsa unor unelte adecvate măsurării progreselor înregistrate. Suita Microsoft Cloud for Sustainability a apărut că răspuns la aceste nevoi și se dezvoltă rapid pentru a ajuta companile să măsoare și gestioneze impactul pe care îl asupra mediului.

Microsoft Cloud for Sustainability, o singură platformă pentru mai multe industrii

Lansată la începutul lunii iunie, suita Microsoft Cloud for Sustainability reprezintă prima platforma cloud cu o abordare orizontală, destinată să funcționeze însă în  multiple domenii de activitate. Soluțiile Microsoft integrate în platformă, precum și aplicațiile partenerilor din ecosistem, permit personalizări specifice pe cerințele fiecărei verticale și acționează pe patru paliere complementare, asigurând:

Furnizarea unei perspective de ansamblu și a informațiilor actionabile necesare susținerii intiativelor în domeniul dezvoltării durabile – Microsoft Cloud for Sustainability simplifică procesele de colectare și procesare a datelor prin automatizarea măsurării și monitorizării emisiilor și a nivelurilor de eficiență energetică, utilizând un format comun de date și mai multe modele de calcul predefinite, conforme cu standardele și procoalele privind gazele cu efect de seră. Platforma integrează instrumente avansate de raportare și vizualizare care oferă companiilor date în timp real despre progresele înregistrate, precum și informații actionabile.

  • Construirea unei infrastructuri IT sustenabile – Platforma Microsoft ajută companile să identifice și cuantifice câștigurile care pot fi obținute prin înlocuirea produselor hardware și software existente cu soluții inteligente care minimizează amprenta de carbon și consumurile. Totodată, suita facilitează depistarea și migrarea în cloud a workload-urilor care necesită resurse mari de calcul, permițând organizațiilor să obțină un nivel superior de eficiență energetică și să reducă amprenta fizice a centrelor/camerelor de date utilizate. Microsoft derulează prin intermediul partenerilor un program de suport pentru companiile care doresc să își mute aplicațiile și procesele de lucru în Azure, oferindu-le și un instrument dedicat – Emissions Impact Dashboard (EID) – cu care pot urmări și raporta evoluția nivelului emisiilor obținut în urma migrării.
  • Reducerea impactului de mediu la nivel operațional – Organizațiile pot obține progrese substanțiale în materie de sustenabilitate prin reducerea impactului asupra mediului generat de clădirile de birouri, spațiile de producție sau echipamentele industriale. Pentru a le ajuta să atingă aceste obiectivve, Microsoft Cloud for Sustainability include soluții de infrastructură de rețea inteligente și aplicații pentru diminuarea impactului spațiilor de lucru prin reducerea emisiilor de carbon, a costurilor cu energia, a consumului de apă și a deșeurilor generate etc., precum și instrumente de colaborare și planificare dedicate obiectivelor de sustenabilitate.
  • Crearea unui lanț valoric durabil, de la aprovizionarea cu materiale până la distribuția produselor – Soluțiile integrate în suita Microsoft Cloud for Sustainability îmbunătățesc nivelul de conectare al partenerilor care alcătuiesc lanțul valoric, consolidând colaborarea, responsabilitatea și transparența la nivelul acestora.

Soluții dedicate și un ecosistem extins de parteneri

Suita Cloud for Sustainability integrează mai multe soluții Microsoft – de la aplicații consacrate, până la unelte dedicate lansate recent. De exemplu, PowerBI, permite companiilor să vizualizeze și analizeze evoluțiile înregistrate pe zona reducerii emisiilor de carbon, integrându-se nativ cu aproape orice bază de dată, indiferent dacă să află în infrastructuri on-premises sau în medii cloud.

Din gama instrumentelor noi se remarcă Emissions Impact Dashboard for Microsoft 365 – lansat recent la Ignite 2022 – care ajută companiile să calculeze nivelul emisiilor de carbon asociate utilizării soluțiilor Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Exchange Online, SharePoint Online și OneDrive for Business, precum și reducerile obținute prin migrarea workload-urilor în Azure. Totodată, pentru a îmbunătăți credibilitatea raportărilor, Microsoft a anunțat și lansarea Environmental Credit Service, un serviciu destinat automatizării și simplificării emiterii „Creditelor de carbon“, precum și asigurării securității și trasabilității acestora.

Platforma Microsoft include însă și aplicații furnizate de partenerii din ecosistem, printre care se regăsesc nume precum ABB, Bentley Systems, Ecolab sau Honeywell, dar și companiii din zona de consultanță, ca Accenture, Avanade, Capgemini, EY și PwC.

Microsoft Cloud for Sustainability permite măsurarea și gestionarea impactului oricărei organizatii asupra mediului și monitorizarea progresele înregistrate în direcția unei dezvoltări sustenabile. Este disponibilă pentru testare gratuită (30 de zile).