REGULAMENT CONCURS

Hackathon Jurnaliști

 1. Organizatorul concursului

1.1 Concursul este organizat de Societatea DENDRIO SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in București, B-dul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, etaj 1, Spațiu PRO-01, Camera 1, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6266/1999, cod fiscal RO11973883.

1.2 Derularea Concursului se va face pe pagina competiției prin https://www.dendrio.com/hackathon-tehnologie/.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

 1. Scopul Concurusului

Scopul Concursului îl reprezintă selectarea unor tineri creativi care doresc să se dezvolte și să se perfecționeze în scrierea de articole pe teme de tehnologie si care sa se alăture echipelor de specialist din Grupul Bittnet din care face parte Organizatorul, companii de tehnologie și educație.

 1. Perioada de desfasurare

Concursul este se va desfășura in perioada 19 Noiembrie 2020 ora 09:00 – 23 Decembrie 2020 ora 18:00 și cuprinde mai multe etape:

 • Acoperirea evenimentului Cisco Connect Romania 2020 (pe baza sesiunilor înregistrate pe care vi le vom pune la dispoziție) pana la data de 27 noiembrie 2020.
 • Acoperirea evenimentului Microsoft Tech Days 2020 (unde va trebui să vă înregistrați și să vizionați live evenimentul și sesiunile tehnice) pana la data de 04 Decembrie 2020;
 • Acoperirea evenimentului AWS re:Invent 2020 (unde va trebui să vă înregistrați și să vizionați live evenimentul și sesiunile tehnice), pana la data de 23 decembrie 2020.
 1. Dreptul de participare

4.1 Concursul se adreseaza studenților care urmeaza Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, inscrisi in anul 2 licență, anul 3, masteranzi și alumni, care doresc să scrie despre tehnologie.

4.2 Participarea la Concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii dn partea participantilor si castigatorilor. Participantii si castigatorii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audiovideo si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la concurs si acordarii premiilor.

 1. Conditii de inscriere si desfasurarea Concursului

5.1 Înscrierea se poate face până la data de 23 noiembrie 2020, ora 12:00.

5.2 Participantii se pot înscrie individual sau în echipe de maxim 3 persoane.

5.3 In data de 23 noiembrie ora 16:00, toți participanții inscrisi sunt invitați la un eveniment online organizat pe platforma Microsoft Teams pentru discutii privind temele propuse, pentru a fi prezentati publicului țintă către care vor fi adresate articolele înscrise în competie, precum și pentru a îi cunoaște pe membrii juriului.

5.4 Punctajul pentru fiecare articol este:

   • 50% pentru calitatea interpretarii informatiilor tehnice din sesiunile din cadrul evenimentelor de tehnologie mentionate;
   • 20% pentru research pe tendinte si aprofundarea explicatiilor tehnologiilor avute in vedere;
   • 10% pentru creativitate in constructia titlului articolului;
   • 10% daca juriul va publica materialul pe oricare dintre mediile sale imediat;
   • 5% pentru exprimarea armonioasa in limba romana, cursivitatea frazelor;
   • 5% pentru corectitudinea scrierii din punct de vedere gramatical;

5.5 Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie mobile etc. (ex: oprirea curentului electric sau a conexiunii la internet avand ca efect neprimirea articolului).

5.6 Pentru fiecare dintre evenimentele menționate la art. 3 de mai sus, fiecare participant va înscrie în competiție un număr de 3 articole cu o lungime minimă de 700 cuvinte si le va trimite la adresa de email marketing @ dendrio . com .

5.7 Fiecare dintre participanți va scrie unul dintre articole despre trendurile, noutățile sau schimbările anunțate în sesiunile de deschidere ale evenimentelor: Cisco Connect, Microsoft Tech Days și AWS re:Invent, și alte două articole la alegere din sesiunile tehnice. Neinscrierea celor trei articole aferente fiecarui eveniment in deadline-ul stabilit (inclusiv deadline-urile de prelungire anuntate de organizatori) duce la eliminarea echipei.

 1. Desemnarea castigatorilor. Juriul

6.1 Organizatorul va centraliza lista cu toti participantii care indeplinesc conditiile listate. Vor fi adunate punctajele obtinute la toate probele din competitie si participantii vor fi listati in ordinea punctajului cumulat. Echipa sau jurnalistii inscrisi individual care obtin cele mai multe puncte vor fi premiati conform capitolului 7 din Regulament.

6.2 Câștigătorii vor fi desemnati în data de 30 decembrie 2020 și anunțati în aceeași zi pe pagina competitiei.

6.3 Verificarea identitatii castigatorilor se va face doar pe baza unuia dintre urmatoarele documente: carte de identitate/buletin de identitate sau pasaport insotite de carnetul de student vizat pentru anul universitar in curs trimise la adresa marketing @ dendrio . com .

6.4 Validarea castigatorului se va face pe baza documentului de identitate, iar Organizatorul va putea prelucra datele minim necesare (nume, prenume) sau CNP-ul (pentru premii peste 600 lei) doar in cazul castigatorului respectiv.

6.5 Castigatorul poate fi descalificat pentru urmatoarele motive:

 1. in cazul in care, indiferent de motiv, contactarea castigatorului este imposibila in termen de 24 de ore de la desemnarea si anuntarea acestuia conform prezentului Regulament;
 2. in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul fie nu accepta premiul, fie refuza ca datele sale personale sa fie prelucrate conform prezentului Regulament;
 3. in cazul in care, indiferent de motiv, castigatorul nu accepta in integralitate prezentul Regulament sau nu se conformeaza cu prezentul Regulament;
 4. in celelalte cazuri prevazute de prezentul Regulament.

In cazul descalificarii castigatorului premiului, se va relua procedura de desemnare si va fi declarat castigator urmatorul participant din lista de rezerva, respectiv premiul se va acorda urmatorului concurent cu cel mai mare punctaj cumulat.

6.6 Organizatorul concursului nu poate fi facut responsabil de situatia in care castigatorul nu intra in posesia premiului din cauze care nu tin de competenta sa sau completarea incorecta / incompleta a datelor de identificare, precum si in cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi validat datorita neindeplinirii exacte si la timp a procedurii prevazute mai sus.

 1. Premii
 • Premiul 1 – 1.000 euro net
 • Premiul 2 – 500 euro net
 • Premiul 3 – 200 euro net
 • Participanti inregistrati individual sau Echipa care au inscris cel putin 3 articole validate de juriu: 100 euro net.

7.1 Totodata, Participantii individuali sau Echipele clasate pe primele 3 pozitii, vor fi invitati la negocierea unor contracte de colaborare pe termen lung in cadrul Grupului Bittnet.

7.2 In privinta premiului raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.

 1. Taxe si impozite

8.1 Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal.

8.2. Premiile se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de Organizator din premiul Castigatorului, conform dispozitiile legale aplicabile, dupa caz.

8.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul castigat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului, daca prevederile legale in vigoare dispun in acest sens.

 1. Informarea participantilor

9.1 Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul https://www.dendrio.com/hackathon-tehnologie/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/dendrio.by.bittnet si sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si va putea fi pus la dispozitie gratuit tuturor celor care solicita acest lucru in scris pe adresa Organizatorului marketing @ dendrio . com .

 1. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:

10.1 In conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și legislația națională în vigoare – Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Concurs.

10.2. Termenii si conditiile prelucrarii datelor cu caracter personal pot fi accesate la adresa https://www.dendrio.com/regulament-hackathon-tehnologie/ si sunt detaliate in Anexa de prelucrare date – parte integranta din prezentul Regulament.

10.3. Participantii la acest concurs au dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale conform legii si acelor detaliate in Anexa de prelucrare date – parte integranta din prezentul Regulament.

 1. Incetarea Concursului

Concursul poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea acestuia.

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Organizator,
DENDRIO SOLUTIONS S.R.L.
Prin reprezentant legal

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Hackathon jurnalisti

 (“Concursul”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. Dendrio Solutions S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Bld. Timișoara, Nr. 26, Etaj 1, Clădirea „Plaza Romania Offices inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J40/6266/1999, avand Codul Unic de inregistrare RO11973883 (denumita in continuare “Operatorul”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. Dendrio Solutions S.R.L. adresa: Bucuresti, Sector 6, Bld. Timișoara, Nr. 26, Etaj 1, Clădirea „Plaza Romania Offices”.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

 1. Nume si prenume
 2. E-mail
 3. Numar de telefon;

Pentru castigatori:

 1. Nume si prenume;
 2. Numar de telefon;
 3. Data nasterii;
 4. Adresa de livrare;
 5. Copie CI;
 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in vederea:

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Concursului Hackathon jurnalisti. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 90 zile de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Concurs vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6, Bld. Timișoara, Nr. 26, Etaj 1, Clădirea „Plaza Romania Offices” sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  dpo @ dendrio . com .

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 • Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 • Alte prevederi

In masura in care in cadrul Concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR  -UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.