Contact Dendrio Solutions

Strada Progresului, Nr. 1, One Cotroceni Park Office, Corp B, Etaj 4, București, 052034

Denumirea societatii: S.C. Dendrio Solutions S.R.L.
Sediul social: Str. Tudor Arghezi, Nr. 8-10, Clădirea Unimed, Etaj 1, Spațiul TOF112, Sector 2, București 020945
Cod Unic de Inregistrare: RO11973883
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J40/6266/1999
Capital social subscris si integral varsat: 5.830.280 lei

Consultantul nostru te poate ajuta: